Coach-in-grid

- opleidingen en coaching -

CVVanaf 01-07-2007            werkzaam vanuit mijn eigen bedrijf “Coach-in-grid”

Opdrachten:

 • Meegewerkt aan de opzet en ontwikkeling van een bachelor Sociale Zekerheid en lid van Raad van Advies van deze opleiding.
 • Implementatiecoach bij UWV-SMZ. Dit houdt in het coachen van de medewerkers (onder andere verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen) en begeleiden van de manager bij een veranderproces.
 • Bij UWV geparticipeerd in diverse opleidingsprojecten (nog steeds) op het gebied van veranderende werkprocessen en nieuwe wetgeving. Dit houdt in het opstellen van een opleidingsplan, het ontwikkelen van lesmateriaal, het implementeren en uitvoeren van diverse opleidingen.
 • Opleiden van de werkcoaches binnen WERKbedrijf. Opleiding over de re-integratie-instrumenten die de werkcoach kan inzetten en rechten en plichten WW. Doelgroep oud CWI adviseurs en klantadviseurs gemeenten.
 • Revisie, actualisering en ontwikkeling van divers opleidingsmateriaal op het gebied van Sociale Zekerheid en arbeidsrecht.
 • Opleider Sociale Zekerheid, loonadministratie en arbeidsrecht bij diverse instellingen, zowel MBO als HBO.
 • Stagebegeleider binnen een Bachelor opleiding; dit houdt in het afleggen van stagebezoeken en het begeleiden bij de studie en beoordelen van eindopdrachten en stageverslagen.
 • BPV docent binnen een MBO voor Sociale Zekerheid; dit houdt in het coachen van studenten bij hun studie en het beoordelen van reflectieverslagen.
 • Het ontwikkelen van examens.
 • Opstellen en checken van arbeidsvoorwaarden voor bedrijven.

Opleidingen:

 • Post HBO Opleiding tot arbeidsdeskundige, afgerond mei 2013 (diploma
 • HBO bachelor Personeelsmanagement, afgerond oktober 2009 (diploma)
 • IVOR reisbegeleiding (diploma)
 • Opleiding voor Praktijkdiploma Loonadministratie (zonder examen)
 • Verdieping arbeidsrecht als contractstudent aan de Universiteit van Amsterdam (getuigschrift)
 • Middle Management (diploma)
 • Diverse cursussen op didactisch gebied (getuigschriften)
 • Diverse diploma’s sociale verzekeringen (diploma's)
 •  Praktijkdiploma boekhouden (diploma)
 • Opleiding tot Z-verpleegkundige (geregistreerd verpleegkundige)
 •  MAVO/HAVO (diploma's)

 

Voor mijn volledige CV kunt u contact met mij opnemen.